Psychoterapia tańcem i ruchem bazuje na założeniu, iż ciało i psychika są ze sobą połączone. Nasze stany psychiczne wpływają na nasze cielesne samopoczucie a odczucia płynące z naszego ciała oddziaływują na nasz stan psychiczny. W procesie psychoterapii tańcem i ruchem wykorzystywane jest połączenie pomiędzy naszymi przeżyciami wewnętrzmymi i ich ruchową ekspresją.